top of page

Badanie komputerowe stóp

Komputerowe badanie stóp składa się na:
- pomiar sił nacisku na podłoże każdej stopy,
- analizę statyki i dynamiki chodu,
- analizę równowagi,
- ocenę podeszwowej części stóp,
- videografię.

Badanie komputerowe stóp
bottom of page