top of page

Oświadczenie
dot. ułatwień dostępu

Oświadczenie o dostępności dla strony MY FOOT

To jest oświadczenie o dostępności z MY FOOT CENTRUM PODOLOGICZNE.

Stan zgodności

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) definiują wymagania dla projektantów i programistów w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Definiuje trzy poziomy zgodności: poziom A, poziom AA i poziom AAA. MY FOOT częściowo zgodny z WCAG 2.1 poziom AA.

Data

To oświadczenie powstało dnia 12 grudnia 2023 r przy użyciu narzędzia generatora oświadczeń o dostępności W3C .

bottom of page