top of page

Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej

1. Wstęp

Witamy na stronie MY FOOT CENTRUM.
Na tej stronie znajdują się warunki, na jakich można korzystać z naszej strony internetowej www.myfootcentrum.pl, zarówno jako zarejestrowany użytkownik, jak i gość. Proszę zapoznać się z nimi uważnie przed skorzystaniem z serwisu.
Korzystając ze strony, akceptujesz warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie akceptujesz warunków, opuść stronę.

2. Kim jesteśmy

www.myfootcentrum.pl obsługiwana jest przez My FOOT centrum podologiczne Dominika Cichecka. Dane rejestrowe w dziale kontakt.

3. Korzystanie ze strony internetowej

Otrzymujesz zgodę na tymczasowe korzystanie ze strony internetowej, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zmiany naszej usługi w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej.
Wszystkie kody identyfikacyjne, hasła i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa należy traktować jako poufne. Jeśli dojdziemy do wniosku, że nie zachowałeś poufności, możemy zablokować wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa (w tym hasła i kody).
Jeśli zezwalasz osobom trzecim na korzystanie z naszej strony, musisz się upewnić, że w pierwszej kolejności zapoznali się oni warunkami i że ich przestrzegają.
Korzystaj z tej strony zgodnie z prawem i podanymi warunkami. W przypadku naruszenia zasad, możemy zawiesić Twoje prawo użytkowania strony lub całkowicie je wyłączyć.
Często aktualizujemy stronę i wprowadzamy na niej zmiany, ale nie jesteśmy zobligowani do tego, w związku z czym materiały na stronie mogą być nieaktualne. Treści na stronie nie mają charakteru porad i nie powinieneś na nich polegać. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność prawną i koszty związane z pokładanym zaufaniem do informacji prezentowanych na stronie przez kogokolwiek.
Przestrzegamy naszej polityki prywatności przy przetwarzaniu informacji o użytkownikach serwisu. Możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności poniżej.
Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych i potwierdzasz, że podane przez Ciebie informacje są dokładne.

4. Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich własności intelektualnych na stronie (na przykład praw autorskich do tekstów i projektów graficznych) oraz wszelkich materiałów zamieszczonych na stronie. Są one chronione prawem autorskim.
Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać informację z dowolnej strony na witrynie w celach prywatnych, ale nie do użytku komercyjnego bez licencji od nas. Nie możesz niczego zmieniać ani używać ilustracji, plików wideo i audio lub zdjęć oddzielnie od tekstu, który z nimi jest związany.
Jeśli naruszysz te warunki, tracisz prawo do korzystania z naszej strony i musisz zniszczyć lub zwrócić wszystkie wykonane kopie.

5. Nasza odpowiedzialność prawna wobec Ciebie

Nie gwarantujemy dokładności materiału na naszej stronie. W zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, nie ponosimy prawnej odpowiedzialności za:
Straty wynikające z korzystania z naszej strony ani
utratę dochodu, zysku, biznesu, danych, umów, reputacji lub oszczędności.
Wykluczamy również, o ile jest to prawnie możliwe, wszystkie warunki i gwarancje lub obietnice wynikające z przepisów prawa lub statutów.
Nie wykluczamy prawnej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku naszego zaniedbania lub odpowiedzialności prawnej za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, lub w przypadku innych sytuacji, w których wykluczenie jest zabronione przez prawo.

6. Przestępstwa komputerowe

Jeśli zrobisz coś, co jest przestępstwem na mocy obowiązującego prawa, twoje prawo do korzystania ze strony zakończy się z efektem natychmiastowym. Prześlemy zgłoszenie do odpowiednich władz i podamy im twoją tożsamość.
Przykłady niewłaściwego użytkowania komputera obejmują wprowadzenie wirusa, robaka, Trojana i innych materiałów szkodliwych pod względem technologicznym.
Nie próbuj uzyskać dostępu do naszej strony lub serwera lub jakiejkolwiek połączonej bazy danych ani też przeprowadzić żadnego „ataku” na stronę.
Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez wirusy lub inne szkodliwe materiały przesyłane za pośrednictwem naszej witryny.

7. Łącza do naszej witryny

Użytkownik może podać legalny link do strony głównej naszej witryny internetowej, jeśli zawartość witryny użytkownika spełnia standardy naszej polityki użytkowania. Możemy zakończyć to uprawnienie w dowolnym momencie.
Nie wolno sugerować żadnego poparcia z naszej strony lub związku z nami, chyba że wyrazimy na to zgodę na piśmie.

8. Linki z naszej strony

Odnośniki na naszej stronie do innych stron internetowych są podane wyłącznie w celu informacyjnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne witryny ani za jakiekolwiek straty wynikające z ich użytkowania.

9. Zmiany

Istnieje możliwość zmiany warunków użytkowania strony. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z nimi, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

10. Skontaktuj się z nami

Napisz do nas na adres kontakt@myfootcentrum.pl w przypadku jakichkolwiek zapytań.

Polityka prywatności
 

Polityka prywatności serwisu www.myfootcentrum.pl
1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług My Foot Centrum Podoligiczne Dominika Piskorz poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest My Foot Centrum Podologiczne Dominika Piskorz, dane rejestrowe w dziale kontakt.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis My Foot Centrum Podologiczne Dominika Piskorz, Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - napisz do nas na adres kontakt@myfootcentrum.pl w przypadku jakichkolwiek zapytań.

bottom of page